05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Sežana, Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna in Ljudsko univerzo Škofja Loka uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

Cilji javnega razpisa so:

– pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,

– spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,

– pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Program bo obsegal naslednje sklope:

1. sklop: INFORMACIJSKA IN PODATKOVNE PISMENOSTI

Spoznali se boste s spletnimi brskalniki in iskalniki (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Bing, Yahoo), s pomočjo katerih boste iskali in filtrirali podatke. Naučili se boste obdelati, shraniti, organizirati in analizirati digitalne vsebine ter jih znali kritično ovrednotiti.

2. sklop: KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE

Spoznali boste razne možnosti spletnega komuniciranja, kot so e-pošta, e-klepet, e-identiteta, spletne klepetalnice, pošiljanje SMS sporočil, itd. Po tem boste znali pošiljati in si izmenjevati datoteke.

3. sklop: USTVARJANJE DIGITALNIH VSEBIN

Predstavili vam bomo osnovna orodja in programe za ustvarjanje digitalnih vsebin (Microsoft Office, Canva, Google dokumenti). Naučili se boste ustvariti preprosto multimedijsko vsebino kot so besedila, tabele, slike, zvok, ipd. Poleg tega se boste naučiti urejati že obstoječe vsebine in ustrezno navajati spletne vire. Pobližje se boste spoznali s pojmoma avtorske pravice in licence.

4. sklop: VARNOST

Predstavljena vam bo odgovorna in varna uporaba spleta ter načini ustreznega ukrepanja pred spletnimi prevarami. Spoznali boste pomen antivirusne zaščite in pomembnosti močnih gesel. Poudarek bo tudi na posledicah prekomerne uporabe novih tehnologij in s tem povezana okoljevarstvena vprašanja.

5. sklop: REŠEVANJE TEŽAV

Naučili se boste, kako poiskati pomoč, če vaša naprava preneha delovati in odpraviti morebitne tehnične težave.

V izobraževanja se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 30 let in več. Za informacije se obrnite na Enejo Terčon Gustinčič, vodja projekta na Ljudski univerzi Sežana, dosegljiva prek e-pošte eneja.tercon@lu-sezana.si ali na telefonu 05 73 11 300. 

Več informacij lahko dobite na projektni spletni strani.

Skip to content