05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

POSLANSTVO

Poslanstvo Ljudske univerze Sežana temelji na visoki kakovosti izobraževalnih storitev, inovativnih in visoko motiviranih zaposlenih ter na zadovoljnih udeležencih.

Trudimo se ustvarjati kar najbolj spodbudno in sproščeno okolje za dobro počutje vseh pri nas.

Sodelovanje v številnih projektih in stalna izobraževanja zaposlenih zagotavljajo večjo kakovost izobraževalnih storitev in s tem večje zadovoljstvo naših udeležencev.

Med pomembnimi nalogami je tudi sprotno in natančno spremljanje kakovosti v naši organizaciji, saj želimo s svojim delovanjem ohranjati in utrjevati pomembno vlogo naše ustanove v izobraževanju odraslih v celotni primorski regiji.

Želimo, da Ljudska univerza Sežana ostaja važen del življenja ljudi, ki se k nam z zadovoljstvom ponovno vračajo.

Naše vrednote

USTVARJALNOST

Razmišljamo inovativno, odlikuje nas radovednost in strpnost, pripravljeni smo na spremembe. 

TIMSKO DELO IN MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE

Skupaj smo močnejši in le v timu lahko dosežemo najboljše. Za dobro in ustvarjalno delo pa je pomembna vzajemna podpora in

medsebojno spoštovanje. 

PRILAGODLJIVOST

Nenehno spreminjajoče okolje od nas zahteva, da se ves čas prilagajamo potrebam okolja. 

ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV

Osrednji cilj našega delovanja je zadovoljstvo naših udeležencev. 

To so vrednote, ki so vodilo za naše delo.

Naša vizija

Ostali bomo prijazna in uspešna ustanova za izobraževanje odraslih. Uporabniku želimo ponuditi še prijaznejše učno okolje, uporabo novejših učnih pripomočkov in večje možnosti za izobraževanje, pridobivanje znanja in informacij. Spremljali bomo potrebe okolja, posameznika in razvoj na področju izobraževanja odraslih.

Veliko smo že naredili in še marsičesa se želimo naučiti. Pomembno je, da imamo cilj – ponuditi odraslim znanje, ki ga potrebujejo in izobraževanje, ki si ga zaslužijo.

uradne ure

PON. – PET.: 8.00 – 16.00

NASLOV

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana

Email

info@lu-sezana.si

telefon

05 73 11 300 ali  051 364 668
Skip to content