05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

V petek, 12. oktobra 2023, je v Kopru potekalo celodnevno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 2023, kjer so kulturne ustanove iz širše primorske regije in tudi iz vse Slovenije predstavljale svojo bogato ponudbo kulturnovzgojnih programov, projektov, dejavnosti in drugih vsebin. Na različnih lokacijah v Kopru so se odvijale številne delavnice, predavanja in okrogle mize na temo kulturno-umetnostne vzgoje, varstva kulturne dediščine, literature, filma, gledališke improvizacije, kostumografije, pedagogike, muzealstva, narečne besede, dvojezičnosti in še mnogo drugega.

Tudi Kosovelova soba – Ljudska univerza Sežana je skupaj s partnerjema na projektu Kosovelovim domom Sežana in Društvom Konstruktivist v Pokrajinskem muzeju Koper sodelovala pri predstavitvi primerov dobrih praks literarnih poti. Na interaktivni predstavitvi urbanega literarnega sprehoda V korak s Kosovelom, ki smo ga partnerji razvili leta 2021, sta Mateja Kralj in Nives Zadel udeleženke povabile, da svoje učence pripeljejo v Sežano na sprehod.

Predstavitve literarnih poti V korak s Kosovelom, Pravljična pot Rovka Črkolovka, Mitski park Rodik in Literarna pot Alojza Kocjančiča so dokaz, da lahko našo bogato kulturno dediščino spoznavamo na zanimiv, inovativen, zabaven in poučen način.

Kulturni bazar se je sklenili s plesno gledališko predstavo Dnevnik Ane Frank.

Skip to content