05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Temeljne in poklicne kompetence

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 smo s konzorcijskim partnerjem Ljudsko univerzo Koper pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj in s tem omogočili brezplačno učenje več kot 4500 odraslim v celotni Obalno-kraški regiji.

Tečaji so namenjeni zaposlenim in brezposelnim osebam. Ciljna skupina so starejši od 45 let z nižjo izobrazbo.

V okviru razpisa pripravimo tudi brezplačne tečaje za podjetja in zaključene skupine.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

Pred vključitvijo v brezplačne tečaje vas moramo seznaniti z naslednjimi vsebinami:

  • Izvajalci smo dolžni brezplačne tečaje zvočno in slikovno beležiti. Več si preberite v dokumentu: Seznanitev_snemanje_tecaji_online
  • Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, si lahko preberete v tem dokumentu: Gdpr_obrazec
AKTUALNI TEČAJI

Tudi to jesen smo za vas pripravili raznoliko ponudbo 40 in 50 urnih tečajev:

Tečaj KNJIGOVODSTVA 1
Tečaj KNJIGOVODSTVA 2
Tečaj IZZIVI SODOBNIH ČASOV 1
Tečaj IZZIVI SODOBNIH ČASOV 2
ZELIŠČARSKI tečaj
Tečaj DIGITALNE FOTOGRAFIJE
Računalniški tečaj EXCELA
Jezikovni tečaj FRANCOŠČINA 1
Jezikovni tečaj ŠPANŠČINA 1

TEČAJI KI JIH PONUJAMO
JEZIKOVNI TEČAJI ANGLEŠČINE, ITALIJANŠČINE, NEMŠČINE, ŠPANŠČINE, FRANCOŠČINE IN RUŠČINE

Prva stopnja tečaja je namenjena popolnim začetnikom, vse ostale stopnje pa tistim, ki že imate predznanje iz jezika. Če niste prepričani, na kakšni stopnji je vaše znanje, ste vabljeni, da to z učitelji jezika preverimo in vas uvrstimo na ustrezno stopnjo.

Na vseh stopnjah boste odkrivali tuji jezik in njegove posebnosti skozi razgovore v najpogostejših vsakodnevnih situacijah, spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel ter uporabne pogovore pri stikih z ljudmi, ki govorijo jezik, katerega se učite.

Z RAČUNALNIKOM ENOSTAVNO DO E-POSLOVANJA

Na tečaju boste spoznavali osnove digitalnega poslovanja, družabna omrežja (Facebook, Instagram), Google aplikacije, digitalne ceritifikate, e-upravo, Ajpes, E-vem in E-turizem, Booking in Airbnb.

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE - OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in tistim, ki imajo pomanjkljivo znanje računalništva in si želijo pridobiti temeljno znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja in s tem pridobi javno veljavno listino.

NADALJEVALNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA

Tečaj ni namenjen popolnim začetnikom, ampak tistim, ki že poznate osnove informacijske tehnologije.

Vsebine tečaja:
INTERNET IN SVETOVNI SPLET (računalniška omrežja, internet in njegove storitve, varovanje podatkov in naprav, svetovni splet),
ELEKTRONSKA POŠTA (uporaba in urejanje elektronske pošte),
UREJANJE BESEDIL (naprednejše delo z urejevalnikom besedil Word),
ELEKTRONSKE PREGLEDNICE (prvi stik s programom Excel, delo z listi in vnašanje podatkov, oblikovanje podatkov in celic, vnašanje formul, funkcije, grafikoni, tiskanje),
PREDSTAVITVE (PowerPoint: delo z diapozitivi, vsebina, teme, animacija, diaprojekcija, tiskanje),
E-DRŽAVLJANSTVO (digitalna potrdila, varovanje osebnih podatkov in zasebnosti, e-storitve),
KOMUNIKACIJA IN DRUŽABNA OMREŽJA.

DIGITALNI MARKETING

Namen programa je ponuditi informacije, znanje in praktične primere, kako lahko v vsaki situaciji poskrbimo, da svoje znanje in prepoznavnost širimo preko spleta in tako pomagamo do boljših rezultatov tako nam kot našim »strankam«, ki te informacije iščejo.

Vsebine tečaja:
pregled socialnih omrežij in njihove glavne značilnosti,
razlike med Facebook profilom, Facebook stranjo in Facebook skupino,
prepoznavnosti na Facebooku,
Zoom in StreamYard,
Canva,
e-mail lista,
Facebook oglaševanje,
orodja, platforme in lijaki za uspehe na spletu,
sestava načrta za uspehe na spletu.

TEČAJ EXCELA

Tečaj je primeren tako za tiste, ki se prvič srečujete z Excelom, kot tudi za tiste, ki že imate nekaj osnovnega znanja Excela.

Vsebine tečaja:
Uvod v program Excel
Delo z listi in vnašanje podatkov
Oblikovanje podatkov in celic
Sklicevanje
Vnašanje formul in delo s podatki
Excelove funkcije (matematične funkcije, statistične funkcije, funkcije za delo z besedilom, logične funkcije, funkcije za datum in čas, vpogledne (LOOKUP) funkcije)
Razvrščanje, filtriranje, preverjanje veljavnosti podatkov
Pogojno oblikovanje
Grafikoni
Tabele
Vrtilne tabele
Analiza »kaj če«
Makri

KNJIGOVODSTVO 1

Skozi praktično delo boste pridobivali osnove na področju poslovnih financ, računovodstva, knjigovodstva in davkov ter drugih dajatev v skladu z veljavno zakonodajo. Spoznavali boste pravila dvostavnega knjigovodstva, poslovne knjige in knjigovodske listine.

Vsebine tečaja:
Organizacija v računovodstvu, predpisi in zakonodaja
Obračuni osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
Dolgoročna sredstva
Materialno knjigovodstvo in knjiženje
Stroški in njihovo knjiženje
Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti
Zaključevanje poslovnih knjig in poročanje
Ponovitev osnov interneta in e-pošte
Osnove digitalnih potrdil, podpisov in podpisovanj
Excel v računovodstvu
Sistemi za knjiženje dokumentov in obračunov, priprave podatkov in njihovo posredovanje za davčni nadzor

KNJIGOVODSTVO 2

Tečaj je primeren za osebe, ki imate opravljen tečaj Knjigovodstvo 1 ali drug ustrezen tečaj, s katerim ste si pridobili osnovna znanja iz knjigovodstva oz. za tiste, ki ste si pridobili potrebna znanja na druge neformalne načine. Zaželjeno je osnovno znanje računalništva.

Namen programa je podjetnike ter druge zaposlene in brezposelne opremiti s poglobljenimi znanji in veščinami za uspešno vodenje lastnih poslovnih knjig v skladu z zakonodajo ter istočasno izboljšati njihove digitalne kompetence.

Vsebine tečaja:
Obravnava razreda 3 in razreda 6 kontnega načrta
DDV
Računovodstvo oseb javnega prava
Delo v računovodskem programu Minimax (Saop)
Sestava statističnih poročil

TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Na tečaju bomo obravnavali naslednje vsebine:
Fotoaparat in pametni telefon
Osnove digitalne fotografije
Osnove fotografske tehnike
Arhiviranje in obdelava slik s pomočjo računalniškega programa
Ustvarjanje fotoalbumov in fotoknjig
Socialna omrežja in objavljanje fotografij

RAZVOJ OSEBNIH POTENCIALOV

Namen programa je omogočiti okolje, strukturo in znanje za večje zavedanje, novo učenje in opolnomočenje za razvoj osebnih kompetenc in potencialov udeležencev.

Če ste odprti za nove cilje, novo znanje, spremembe in kvalitetnejše življenje, bo ta tečaj pravi za vas. Podrobneje boste spoznali naslednje tematike:

Vsebine tečaja:
Kako ljudje delujemo
Naravno poslušanje
Drugačen pristop uresničevanja ciljev
Spreminjanje navad
Nastopanje
Naravno dobro počutje in zadovoljstvo
Sproščeni odnosi

S DOBRO KOMUNIKACIJO DO BOLJŠIH ODNOSOV

Namen programa je spoznati samega sebe kot družbeno in individualno bitje na različnih področjih in si s tem pridobiti moč ter prevzeti odgovornost za svoje življenje in svoj uspeh tako na profesionalnem kot na osebnem področju.

Na tečaju boste pridobili osnovne veščine uspešne komunikacije in vzpostavljanja dobrih medosebnih odnosov. Naučili se boste na učinkovit in zadovoljujoč način izražati svoja mnenja in zahteve ter razumeti druge ljudi v odnosu do njih samih. Posebej se bomo posvetili komunikaciji v formalnih sredinah, v službi, v javnem življenju. Z razvojem komunikacijskih veščin boste sposobni uporabljati tudi strategije reševanja konfliktov in preprečevanja le teh. Posredno boste v programu razvijali tudi govorne, bralne, pisne in digitalne spretnosti.

Vsebine tečaja:
Prvi vtis in zunanji videz. Kako in po čem sodimo človeka in moč prvega vtisa.
Komunikacija – most od človeka do človeka
Osebnost in osebnostne sestavine, značaj, temperament.
Besedna komunikacija
Vedenjski vzorci in komunikacija
Kaj nam sporoča telo – spoznavanje in razumevanje osnovne govorice telesa: gestika, proksemika, mimika, glas, dotik, zunanji videz, vonj.
Konflikti in strategije preprečevanja in reševanja
Medkulturne in medgeneracijske razlike: sociološki in psihološki vidiki posameznih skupin
Osnove poslovne komunikacije
Prvine dobrega nastopa

IZZIVI SODOBNEGA ČASA

Življenje samo po sebi pred nas postavlja različne izzive, sploh v trenutni situaciji, ki v nas sproža različne občutke in prinaša celo vrsto posledic, zato je zelo pomembno, da vsak dan posebej poskrbimo zase celostno.

Tečaj vam bo približal naravne pristope k zdravju in dobremu počutju, različne tehnike in metode, s katerimi boste lahko v vsakem trenutku dejavno pristopali k blaženju ali odpravljanju učinkov stresa, skrbi, napetosti, tesnobe in drugih težav, ki izvirajo iz porušenega ravnovesja.

Vsebine tečaja:
naturopatijo,
psihosomatiko,
meditacijo,
cvetne esence,
eterična olja,
energijske vaje in akupresuro,
aromaterapijo,
energijsko anatomijo,
energijsko psihologijo.

ZELIŠČARSKI TEČAJ - ZELIŠČA ZA ZDRAVJE IN VESELJE

Reliefna razgibanost, podnebje in pestre geološke sestave v Obalno-kraški regiji ter hidrološke in vegetacijske posebnosti omogočajo nabiranje številnih vrst samoniklih zdravilnih rastlin, predelavo pa tudi gojenje in pridelavo.

Tečaj je pripravljen za vse ljubitelje zelišč in pripravkov iz njih. Pobliže se boste spoznali z naslednjimi vsebinami:
Uvod v zeliščarstvo
Nabiranje rastlin
Sušenje in shranjevanje zelišč
Zelišča v kulinariki
Tradicionalni pripravki iz zelišč (tinkture, macerati, izvlečki iz zelišč v kisu in glicerolu)
Mazila in kreme
Kopalne soli in pilingi
Mila
Pripravki za čiščenje doma

Vtisi naših udeležencev

»Pomislek, da bi bilo učenje tujega jezika na daljavo, preko Zooma, skrajno neugodno in manj uspešno, se je izkazal, vsaj pri meni, za popolnoma neupravičenega. Res je, da ni popolnoma isto kot biti v osebnem kontaktu z učiteljem in ostalimi tečajniki, vendarle pa ima tak način kar nekaj prednosti. Srečanja namreč potekajo v udobnem in prijaznem domačem okolju, prihranim na času, saj me do naše skupne ure loči le nekaj korakov do moje delovne sobe, v kateri sem si ustvarila prostor, ki je namenjen učenju in delu. Pri roki imam vse, kar potrebujem, hkrati pa imam vedno tudi možnost, da moj prostor učenja postane točno tak, kot ga potrebujem-prijeten. Morda imam zraven kdaj tudi kavico, ki bi jo bilo med fizičnimi urami moteče in nespoštljivo srkati. Na naše srečanje pa se še vedno pripravim prav tako kot takrat, ko smo se srečevali v prostorih ljudske univerze, saj je zame zelo pomembno, da sem na uri popolnoma prisotna in urejena.«

Nina Erjavec, udeleženka tečaja italijanščine

»V skupini smo se zelo dobro razumeli in ko smo v drugem delu tečaja prešli na izobraževanje na daljavo, so tudi ta srečanja potekala v prijetnem vzdušju in z veliko dobre volje. K temu so veliko pripomogle tudi strokovne delavke ljudske univerze, ki so pomagale pri premostitvi tehničnih izzivov računalniških povezav. Tečaj smo zaključili z inovativnim pristopom k preverjanju pridobljenega znanja, kjer smo sami ovrednotili svoj napredek. Pouk v živo in tudi preko spleta nam je zelo ustrezal, saj kakovost dela ni bila nič manjša pri poučevanju na daljavo. Kljub temu, da smo prav od slednje oblike vsi imeli samo koristi pa smo se odločili za skupno srečanje takoj, ko bo to spet mogoče.«

Vanja Debevec, udeleženka tečaja knjigovodstva

»Glede platforme Zoom sem bila verjetno v skupini najbolj skeptična. Moram pa povedati, da so predavanja potekala brez težav. Snov nam je bila zelo lepo predstavljena, tako da sem bila ob zaključku verjetno spet prav jaz najbolj navdušena.«

Ariana Pertinač, udeleženka tečaja knjigovodsta

uradne ure

PON. – PET.: 8.00 – 16.00

NASLOV

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana

Email

info@lu-sezana.si

telefon

05 73 11 300 ali  051 364 668
Skip to content