05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Tečaji in usposabljanja

Hiter tehnološki razvoj in odprtost v svet od zaposlenih nenehno zahtevata pridobivanje novih znanj, kompetenc, spretnosti in usposobljenosti. Z vlaganjem v pridobivanje novih znanj si povečujemo konkurenčnost na delovnem mestu in na trgu dela. Pri nas lahko izbirate med različnimi tečaji in usposabljanji.
JEZIKOVNI TEČAJI
TUJI JEZIKI

Znanje tujih jezikov je v današnjem času postalo nuja in pogoj za uspešno poslovno in osebno komuniciranje. Ponujamo vam učenje različnih tujih jezikov:

ANGLEŠČINA,
ITALIJANŠČINA,
NEMŠČINA
ŠPANŠČINA,
FRANCOŠČINA,
RUŠČINA…

Tečaji potekajo v majhnih skupinah. Udeleženci se usposobijo za medsebojno in medkulturno jezikovno komunikacijo ob uporabi tujega jezika. Pri tem razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti govorno, slušno, bralno in pisno. Jezikovni tečaji potekajo po sodobni komunikacijski metodi z uporabo ustreznih multimedijskih pripomočkov in gradiv. Aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev je na tečajih zelo visoka.

TEČAJE IZVAJAMO NA RAZLIČNIH STOPNJAH. VSAKA STOPNJA OBSEGA 60 ŠOLSKIH UR.

POLEG TEGA IZVAJAMO TUDI KRAJŠE TEČAJE (20-, 30- ALI 50-URNE). Izbirate lahko med:

OSVEŽITVENI TEČAJ S POUDARKOM NA KONVERZACIJI
Krajši 30 ali 50 urni tečaj za tiste, ki bi že pridobljeno znanje radi osvežili in dopolnili ter si pridobili večjo komunikacijsko spretnost v vsakdanjih situacijah. Ker tečaji potekajo v manjših skupinah, je aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev zelo visoka.

SPECIALIZIRANI TEČAJI
Udeleženci splošno znanje tujega jezika razširijo s strokovnim jezikom njihove stroke (strojništvo, turizem, gostinstvo, bančništvo, poslovni jezik in drugo po želji naročnika).

KONVERZACIJSKI TEČAJ
Krajši 20 ali 30 urni tečaj za tiste, ki bi si želeli povečati svojo komunikacijsko spretnost v vsakdanjih situacijah. Ker tečaji potekajo v manjših skupinah, je aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev zelo visoka.

TEČAJI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE (ZA PODJETJA)
Dolžina in vsebina tečaja se prilagodi potrebam naročnika. Tečaj lahko poteka v naših učilnicah ali v prostorih naročnika.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE - IZPITI IZ SLOVENŠČINE NA VSTOPNI RAVNI A1

Ljudska univerza Sežana je pooblaščena s strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Pri nas lahko opravljate izpite na:

vstopni ravni (A1)

Pridobite si javno veljavno listino, ki jo lahko uporabite za uradne namene.

Več o izpitu si lahko preberete tukaj.

Vzorčne teste za izpit na vstopni ravni si lahko ogledate tukaj.

Kontaktna oseba:

Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

DRUGI TEČAJI IN USPOSABLJANJA
USPOSABLJANJE ZA KNJIGOVODSKA DELA

OSNOVNI TEČAJ – 80 UR
80-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti strokovno znanje iz osnov knjigovodstva. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko praktičnega dela ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na osnovi praktičnih primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem zaključku usposabljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju.
Usposabljanje obsega naslednje vsebine:
– osnove knjigovodstva
– kontni plan
– knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV…)
– obračun DDV
– obračun plač, prispevkov za s.p.
– amortizacija
– sestava bilanc

POGLOBLJENI TEČAJ – 40 ALI 60 UR
40 ali 60-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki že obvladajo osnove knjigovodstva ali so opravili osnovno usposabljanje in želijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko praktičnega dela ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na osnovi praktičnih primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem zaključku usposabljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju.
Usposabljanje obsega naslednje vsebine:
– osnove knjigovodstva, kontni plan – krajša ponovitev
– knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV…)
– vnos v knjigo izdanih in prejetih računov, obračun DDV, sestava vseh listin potrebnih
za oddajo na DURS
– obračun plač, prispevkov za s.p., avtorskega honorarja, pogodbe o delu, sestava
vseh listin za oddajo na DURS in AJPES
– amortizacija
– sestava Bilance stanja, Izkaza poslovnega uspeha, obračun davka od dobička,
sestava vseh listin za oddajo na DURS in AJPES

Kontaktna oseba:

Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

TEČAJI RAČUNALNIŠTVA

Tečaji računalništva

  • 20-urni začetni tečaj računalništva okolje Windows, osnove urejevalnika besedil Word, uporaba interneta in elektronske pošte
  • 20-urni nadaljevalni tečaj računalništva urejevalnika besedil Word in osnove Excela
  • 8-urni tečaj uporabe interneta in elektronske pošte
  • 12-urni tečaj predstavitve in grafike v powerpointu
  • 60-urni javno veljavni program RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
    (vsebina programa: temeljna informacijska znanja, izdelava in oblikovanje besedil,
    uporaba interneta,uporaba elektronske pošte).

Po želji naročnika organiziramo tudi druge računalniške tečaje.

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis

TEČAJ ZA VOZNIKA VILIČARJA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Splošno o viličarjih
– Notranji transport
– Motoroznanstvo, goriva in maziva ter vzdrževanje viličarja

Praktični del usposabljanja opravljajo udeleženci v podjetju oz. na lastnem viličarju
pod nadzorom usposobljenega voznika viličarja – po zaključenem teoretičnem delu
tečaja v trajanju najmanj 15 ur.

Po zaključeni praksi opravljajo kandidati še praktični izpit pred komisijo.

Pogoji za vpis:

– starost nad 18 let
– zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik medicine dela

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA DVIGAL

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA STOLPNEGA ŽERJAVA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o žerjavih
– Varnostni ukrepi pri delu s stolpnim žerjavom
– Prenašanje bremen in signalizacija

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA MOSTNEGA DVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o dvigalih
– Varnostni ukrepi pri delu z mostnim dvigalom
– Prenašanje bremen in signalizacija

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA AVTODVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Avtomobilska dvigala
– Varnostni ukrepi pri delu z avtodvigalom
– Prenašanje bremen

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA KAMIONSKEGA DVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o dvigalih
– Varnostni ukrepi pri delu s kamionskim dvigalom
– Prenašanje bremen

Praktični del usposabljanja opravljajo udeleženci v podjetju oz. na lastnem dvigalu pod nadzorom usposobljenega upravljalca dvigala (glede na vrsto dvigala, za katerega se usposabljajo) – po zaključenem teoretičnem delu tečaja v trajanju najmanj 15 ur.

Po zaključeni praksi opravljajo kandidati še praktični izpit pred komisijo.

Pogoji za vpis:

– starost nad 18 let
– zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik medicine dela
– za upravljalce dvigala na vozilih opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije

TEČAJ ZA STROJNIKA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Tehniška fizika in mehanika, strojni elementi
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje
– Stroji težke gradbene mehanizacije
– Zemeljska dela

Praktični del usposabljanja opravljajo udeleženci v podjetju oz. na lastnem stroju TGM pod nadzorom usposobljenega strojnika težke gradbene mehanizacije – po zaključenem teoretičnem delu tečaja v trajanju najmanj 15 ur.

Po zaključeni praksi opravljajo kandidati še praktični izpit pred komisijo.

Pogoji za vpis:

– starost nad 18 let
– zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik medicine dela

Kontaktna oseba:

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis

TEČAJ ZA VOZNIKA VISOKOREGALNEGA VILIČARJA

Usposabljanje obsega 76 ur, od tega 66 ur teoretičnega dela in 10 urpraktičnega dela z viličarji.

Program vključuje naslednje module:

– Osnovna strokovna znanja s področja poznavanja in dela v skladišču;
– Osnovna strokovna znanja s področja poznavanja, upravljanja in dela z viličarji;
– Strokovna terminologija;
– Varnost in zdravje pri delu ter ekologija.

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu kandidati opravljajo praktični izpit predkomisijo.

uradne ure

PON. – PET.: 8.00 – 16.00

NASLOV

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana

Email

info@lu-sezana.si

telefon

05 73 11 300 ali  051 364 668
Skip to content