05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Svetovanje za izobraževanje in učenje

V Svetovalnem središču Sežana, ki deluje na Ljudski univerzi Sežana, vam pomagamo poiskati poti za pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin ter za premagovanje učnih težav. Pri tem vam zagotavljamo brezplačno, zaupno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje za izobraževanje in učenje odraslih.

Vabljeni vsi, ki potrebujete informacije, svetovanje in pomoč pri izbiri.

Svetovalno središče Ljudska univerza Sežana
KAKO POTEKA SVETOVANJE?

Svetujemo vam lahko osebno v naših prostorih, po telefonu, elektronski pošti ali na daljavo preko aplikacije Zoom. Svetovanje lahko poteka individualno ali v skupini. Pri nas lahko poiščete pomoč pred vključitvijo v izobraževanje, med samim potekom vašega izobraževanja ali po končanem izobraževanju.

URNIK SVETOVALNEGA SREDIŠČA SEŽANA

Svetovalno središče Sežana je odprto vsak delovnik od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.30. Izven svetovalnih ur smo vam na voljo po predhodnem dogovoru na info@lu-sezana.si Dneve in ure učenja si določate sami, želene termine pa sporočite vodji središča. Število obiskov v središču ni omejeno, pri nas se lahko učite dokler vam tako ustreza.

Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen prostor, kjer se lahko samostojno učite in si bogatite svoje znanje. Na voljo so tri učna mesta, ki so opremljena z računalniki s povezavo do interneta. Za uspešno samostojno učenje v središču ni potrebno računalniško predznanje. Pri uporabi programov vas v delo uvede vodja središča ali strokovno usposobljen svetovalec.

DNEVI SVETOVANJA ZA ZNANJE

Dnevi svetovanja za znanje potekajo vsako leto v mesecu septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v svetovalnih središčih ter pri njihovih partnerskih organizacijah.

V letu 2022 so potekali med 21. in 23. septembrom 2022.

Na Ljudski univerzi Sežana smo pripravili različne izobraževalne in promocijske dogodke, s katerimi želimo odrasle spodbujati k vključevanju v izobraževanje. Več o dogodkih si preberite na povezavi.

LOKALNA TOČKA SVOS
Bolj kot smo kompetentni, bolj smo učinkoviti in uspešni na delovnem mestu, bolj konkurenčni na trgu delovne sile in nasploh bolj uspešni ter opolnomočeni v življenju.
Bi radi zanesljivo oceno vaših temeljnih kompetenc oziroma temeljnih spretnosti (ki so merljivi del kompetenc). To lahko preverite s pomočjo Spletnega Vprašalnika Ocenjevanje Spretnosti – SVOS.
Pridite na lokalno točko SVOS na Ljudski univerzi Sežana in si zagotovite dostop do brezplačnega vprašalnika. Pokličite na 05/7311303.
Branje ima pozitivne učinke in zmanjšuje stres? Znanstveniki so izmerili, da se že po 6 minutah branja upočasni srčni utrip in se sprostijo mišične tenzije. Branje je tudi koristno, saj z branjem pridobivamo nova znanja, osebnostno rastemo in se uspešno prilagajamo novostim.
V času izoliranosti in nenehnih sprememb, ki so še bolj izrazite v času epidemije, imamo več stika s pisnimi sporočili. Povečalo se je komuniciranje prek e-sporočil in sporočil po pametnih telefonih, aktualne informacije preberemo na spletu, veliko navodil dobimo samo še pisno… Dobro razvite bralne spretnosti so tako danes nujne.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča Sežana in jih izvaja Ljudska univerza Sežana in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki, da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora osebne podatke posredovati, če želi, da se zanj opravi svetovalna storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. 

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Ljudska univerza Sežana vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Sežana.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Vtisi 

uradne ure

PON. – PET.: 8.00 – 16.00

NASLOV

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana

Email

info@lu-sezana.si

telefon

05 73 11 300 ali  051 364 668