05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

9.11.2022 – Danes nas je 14 partnerjev podpisalo Dogovor o oblikovanju Strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. K podpisu Dogovora so pristopile Občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, Ljudska univerza Sežana, Center za socialno delo Južna Primorska, enota Sežana, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Višja strokovna šola, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras, Kosovelova knjižnica Sežana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Inkubator d.o.o. Sežana in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

Namen in vsebina delovanja strateškega sveta so predvsem:

  • izmenjava informacij o ciljih in vsebini svetovalne dejavnosti v IO ter stanju na področju izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju,
  • ugotavljanje potreb sodelujočih partnerjev za uporabljanje storitev svetovalne dejavnosti v IO,
  • priprava skupnih strokovnih in promocijskih dogodkov v lokalnem oziroma regionalnem okolju z namenom boljše dostopnosti svetovalne dejavnosti v IO in izobraževanja odraslih v lokalnem oziroma regionalnem okolju in
  • povezovanje z drugimi lokalnimi oziroma regionalnimi okolji ter ustanovami na nacionalni ravni in tudi v mednarodnem prostoru.

Pričakujemo, da bo strateško partnerstvo v lokalnem okolju pripomoglo k promociji izobraževanja odraslih, čim večji vključenosti odraslih v izobraževanje, prepoznavanju potreb lokalnega okolja in razvoju raznovrstnih programov za različne ciljne skupine. Zlasti pomembna je medsebojna izmenjava informacij med partnerji v lokalnem okolju in večja dostopnost svetovalne dejavnosti za vse, ki to storitev potrebujejo.

Skip to content