Šolsko leto 2018/19

Urniki tečajev

****

Prišli smo do konca prvega leta (šolskega) izvajanja brezplačnih tečajev (Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022).
Pod streho smo spravili 23 skupin (tečajev) in vanje vključili 306 oseb. Paleta programov je bila pestra, udeleženci so si novo znanje pridobivali v kar 20 različnih programih.
Udeleženci so bili z našimi vsebinami zelo zadovoljni,  s predavatelji pa še bolj. Učiteljica francoščine si je v zahvalo »prislužila« tole pesmico:

IVANI

 Ivana est un professeur intelligent,
nas poučuje o množini: »Ils sont«,
mi jo poslušamo pozorno,
ker njeno predavanje je res vzorno. 

Vingt et un, vingt- deux, vingt- trois,
quatre –vingt- trois, mi sprašujemo: pourqoui?
»Malo čudno vam je zdaj to,
a kmalu vam bo v glavo šlo!«

»Adorer, aimer, detester,
določni naj bo člen, kot Jadran, la mer,
aver, aller in acheter,
pazite vedno na predlog in člen!«

 Nous n´avons pas le chateau,
nous n´avons pas la voiture Peugeot,
nous avons un bon cadeau,
Ivanino znanje nam je zlato. 

Il y a la langue francaise importante,
širi nam pogled in horizont,
iz življenja v življenje se rodimo,
na planetu istem, nenehno se učimo.

           (Ana Horvat)

 

Od tečajnikov smo dobili tudi nekaj idej in predlogov za naprej, tako da vabljeni k nam v novem šolskem letu.

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logoministrstvo

image_print