Brezplačni tečaji za zaposlene in brezposelne 45+

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 smo z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper in partnerji  pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj in s tem omogočili brezplačno učenje več kot 4500 odraslim v celotni Obalno-kraški regiji.

Tečaji so namenjeni zaposlenim in brezposlenim osebam. Prednost imajo starejši od 45 let z nižjo izobrazbo.

Informacije in prijave: info@lu-sezana.si, 05 73 11 300.

Več o tečajih in vsebinah si preberite tukaj.

Informativno prijavo lahko oddate preko obrazca na tej povezavi.

Pred vključitvijo v brezplačne tečaje vas moramo seznaniti z naslednjimi vsebinami:

  • Izvajalci smo dolžni brezplačne tečaje zvočno in slikovno beležiti. Več si preberite v dokumentu: Seznanitev_snemanje_tecaji_online
  • Informacije o pravicah za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki si lahko preberete v tem dokumentu: Gdpr_obrazec

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

 

LU brezpl tecaji 2019 a

LU brezpl tecaji 2019 b

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logotip_mizš_ess1

image_print