05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Bolj kot smo kompetentni, bolj smo učinkoviti in uspešni na delovnem mestu, bolj konkurenčni na trgu delovne sile in nasploh bolj uspešni ter opolnomočeni v življenju.
Bi radi zanesljivo oceno vaših temeljnih kompetenc oziroma temeljnih spretnosti (ki so merljivi del kompetenc)
Tolahko preverite s pomočjo Spletnega Vprašalnika Ocenjevanje Spretnosti – SVOS.
Pridite na lokalno točko SVOS na Ljudski univerzi Sežana in si zagotovite dostop do brezplačnega vprašalnika. Pokličite na05/7311303.
Branje ima
pozitivne učinke in zmanjšuje stres? Znanstveniki so izmerili, da se že po 6 minutah branja upočasni srčni utrip in se sprostijo mišične tenzije. Branje je tudi koristno, saj z branjem pridobivamo nova znanja, osebnostno rastemo in se uspešno prilagajamo novostim.
V času izoliranosti in nenehnih sprememb, ki so še bolj izrazite v času epidemije, imamo več stika s pisnimi sporočili. Povečalo se je komuniciranje prek e-sporočil in sporočil po pametnih telefonih, aktualne informacije preberemo na spletu, veliko navodil dobimo samo še pisno… Dobro razvite bralne spretnosti so tako danes nujne.

Skip to content