05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Pričetek: ponedeljek, 7.11.2022 ob 16.30 v živo na Ljudski univerzi Sežana

Potek: ob ponedeljkih in sredah od 16.30 do 19.30

Način izvedbe: kombinirano (nekaj srečanj bo potekalo v živo na Ljudski univerzi Sežana in nekaj preko aplikacije ZOOM)

Na 40-urnem tečaju boste:

– spoznali, kaj je knjigovodenje, knjigovodstvo kot del računovodstva ter moralne in pravne podlage računovodstva,

– obravnavali računovodske listine, poslovne knjige in računovodske sisteme,

– spoznali bilanco stanja in se naučili ugotavljati poslovni izid,

– obravnavali, kaj je konto in kaj so stroški poslovanja,

– se v osnovi dotaknili denarnega in finančnega poslovanja

– spoznali davek od dobička, davčno nepriznane stroške in davčne olajšave.

Cena: 310,00 EUR (možnost plačila v treh obrokih)

Skip to content