05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Na Ljudski univerzi Sežana lahko zaključite osnovno šolo in tako dobite možnost za nadaljevanje vašega izobraževanja. Program je namenjen tako mladostnikom kot odraslim. Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Program je prilagojen značilnostim učenja odraslih.

Kdo se lahko vpiše v Osnovno šolo za odrasle?
kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost (kdor je 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole ni zaključil;
kdor je zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole;
kdor je zaključil najmanj 6. razred osnovne šole.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).
Kaj potrebujte za vpis?
spričevalo zadnjega končanega razreda;
potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (velja za mlajše od 16 let);
poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in
osebni dokument.
Kako poteka izobraževanje?
V zimskem semestru pouk poteka od 20.9.2021 do 4.2.2022.
Predavanja se izvajajo v prostorih Ljudske univerze Sežanana Bazoviški cesti 9 v Sežani. (na izjeme vas na urniku posebej obvestimo). Pouk poteka v dveh semestrih po predmetniku.Posamezen razred lahko udeleženec zaključi v enem semestru, torej lahko v Osnovni šoli za odrasle udeleženec v enem letuopravi dva razreda.

Skip to content