05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Sežana, Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna in Ljudsko univerzo Škofja Loka uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več.

Več o vsebinah tečajev in o projektu si lahko preberete tukaj.

Vabimo vas k udeležbi na brezplačne tečaje, ki bodo potekali v Občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. Vsak tečaj bo obsegal 10 ur. Tečaj bo potekal trikrat tedensko v več terminih, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Pogoj za udeležbo: izpolnjen Preizkus digitalnih znanj in spretnosti (Europass), ki ga opravite na Ljudski univerzi Sežana, in starost najmanj 30 let.

Obiščite nas v naših prostorih, kjer vam bomo nudili individualno svetovanje, v okviru katerega boste opravili testiranje po Europass-u. Za reševanje preizkusa boste potrebovali približno 20 minut.

Termini testiranj:

  • četrtek, 5.10.2023 med 15h in 18h – Prijavite se s klikom na povezavo.
  • petek, 6.10.2023 med 9h in 12h – Prijavite se s klikom na povezavo.
  • ponedeljek, 9.10.2023 med 14h in 17h – Prijavite se s klikom na povezavo.

Tudi izven navedenih terminov smo vam na voljo za testiranje po Europassu po individualnem dogovoru. Pokličite nas na 05 73 11 300 ali nam pišete po el. pošti na info@lu-sezana.si. Lahko nas tudi osebno obiščete v naših prostorih na Bazoviški cesti 9 v Sežani.

Na Ljudski univerzi Sežana bomo predvidoma izvedli 10 tečajev po načrtovanih terminih:

– 20.11., 21.11. in 23.11.2023 ob 17.15h (PON, TOR, ČET) v Divači

– 28.11., 29.11. in 30.11.2023 ob 17.15h (TOR, SRE, ČET) v Divači

– 13.11., 14.11. in 16.11.2023 ob 17.00h (PON, TOR, ČET) v Hrpeljah

– 20.11., 21.11. in 23.11.2023 ob 17.00h (PON, TOR, ČET) v Hrpeljah

– 6.11., 7.11. in 9.11.2023 ob 17.15h (PON, TOR, ČET) v Komnu

– 16.10., 17.10. in 20.10.2023 ob 17.15h (PON, TOR, PET) v Sežani

– 23.10., 24.10. in 26.10.2023 ob 9.00h (PON, TOR, ČET) v Sežani

– 6.11., 7.11. in 9.11.2023 ob 9.00h (PON, TOR, ČET) v Sežani

– 14.11., 15.11. in 16.11.2023 ob 17.15h (TOR, SRE, ČET) v Sežani

– 11.12., 13.12. in 14.12.2023 ob 17.00h (PON, SRE, ČET) v Sežani

Preglednica s termini in lokacijami izvedb.

V izobraževanja se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 30 let in več. Za informacije se obrnite na Enejo Terčon Gustinčič, vodja projekta na Ljudski univerzi Sežana, dosegljiva prek e-pošte eneja.tercon@lu-sezana.si ali na telefonu 05 73 11 300. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU ESS, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

Partnerji v projektu:

Skip to content