Vladimir, ustavi se…. 

Miklavž Komelj in Lado Jakša bosta s pesniško-glasbeno-vizualnim performansom, ki združuje recitacijo poezije Majakovskega v Komeljevih prevodih in v živo izvajano Jakševo avtorsko glasbo ter njegove multivizije, ustvarila priklicevanje žive navzočnosti pesnika, ki je s svojo poezijo in s svojim življenjem poosebil tragične notranje napetosti sovjetske revolucije. Spoznali bomo različne vidike njegove poezije, od zgodnjega futurističnega obdobja do verzov, ki so jih po njegovi smrti našli v njegovi beležnici. Miklavž Komelj nas bo v uvodnem nagovoru uvedel v zgodovinsko usodo te poezije tudi preko Srečka Kosovela in slovenske partizanske revolucije. Glasba in fotografija Lada Jakše pa dramaturško nadgrajuje dialog z več kot aktualno prezenco besedil Vladimirja Majakovskega, ki tudi po 100 letih kritično nagovarja današnji čas.

Ne ustavlja se…

Interni dogodek za dijake Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana bo v petek, 1. marca 2024 ob 12.30 v Kosovelovi spominski sobi.