Usposabljanje za knjigovodska dela


OSNOVNI TEČAJ – 80 UR
80-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti strokovno znanje iz osnov knjigovodstva. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko praktičnega dela ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na osnovi praktičnih primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem zaključku usposabljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju.
Usposabljanje obsega naslednje vsebine:
– osnove knjigovodstva
– kontni plan
– knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV…)
– obračun DDV
– obračun plač, prispevkov za s.p.
– amortizacija
– sestava bilanc

POGLOBLJENI TEČAJ – 40 ALI 60 UR
40 ali 60-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki že obvladajo osnove knjigovodstva ali so opravili osnovno usposabljanje in želijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko praktičnega dela ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na osnovi praktičnih primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem zaključku usposabljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju.
Usposabljanje obsega naslednje vsebine:
– osnove knjigovodstva, kontni plan – krajša ponovitev
– knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV…)
– vnos v knjigo izdanih in prejetih računov, obračun DDV, sestava vseh listin potrebnih
za oddajo na DURS
– obračun plač, prispevkov za s.p., avtorskega honorarja, pogodbe o delu, sestava
vseh listin za oddajo na DURS in AJPES
– amortizacija
– sestava Bilance stanja, Izkaza poslovnega uspeha, obračun davka od dobička,
sestava vseh listin za oddajo na DURS in AJPES


Kontaktna oseba:

Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis