05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Ljudska univerza Sežana v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene (npr. 8.a člen Zakona o urejanju trga dela).

Prijava na izpit:
Na izpit se je potrebno prijaviti najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom s prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Centra za slovenščino kot tuji in drugi jezik (klik na prijavnico). Prijavnico lahko pošljete po pošti ali jo oddate osebno na sedežu Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani (v prvem nadstropju).
Strošek izpita je 121,27 EUR.
Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda RS za zaposlovanje. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Odjava od izpita:
Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali sevam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdo lahko opravlja izpit iz slovenščine na vstopni ravni (A1)?
Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili priprav na izpit. Pred prijavo na izpit svetujemo, da si ogledate vzorčne izpitne pole na spletnih straneh Izpitnega centra.

Izpitni roki na Ljudski univerzi Sežana za leto 2023:

Sreda, 22.2.2023 – prijava najkasneje do 12.2.2023

Sreda, 5.4.2023 – prijava najkasneje do 26.3.2023

Sreda, 28.6.2023 – prijava najkasneje do 18.6.2023

Sreda, 11.10.2023 – prijava najkasneje do 1.10.2023

Sestava izpita:
Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (branje, poslušanje, pisanje) in ustnega dela (govorjenje).

Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajnoi zvedeta v enem dnevu.

Kandidati, ki se udeležijo izpita v skladu z 8.a členom Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.

Rezultati izpita:
Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita.
Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Skip to content