05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Torek, 30. maja 2023, smo na Ljudski univerzi Sežana dan namenili razmisleku o kakovosti.

Pripravljamo se na novi krog kakovosti za podaljšanje Zelenega znaka kakovosti, ki ga Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam za izobraževanje odraslih za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. Na predhodnih skupnih sestankih smo se odločili, da bomo tokrat kakovost raziskovali na področju vodenja in se posvetili razmisleku o viziji, poslanstvu in vrednotah naše organizacije.

Tako smo na ta dan pripravili samoevalvacijski načrt, ki bo podlaga za raziskavo izbranega področja in oblikovanje samoevalvacijskega poročila.

V čudovitem ambientu na robu gozda ob sadovnjaku, kjer se stikata Kras in Brkini, smo si ustvarili prijeten, povezovalen in ustvarjalen dan.

Skip to content