Tečaj za voditelja čolna

Tečaj za voditelja čolna je pripravljalni tečaj, na katerem se udeleženci seznanijo z vsebinami, ki so predpisane za opravljanje izpita za voditelja čolna.

Tečaj obsega naslednje vsebine:

  • pomorski predpisi,
  • osnove navigacije,
  • motoroznanstvo,
  • pravilnik o izogibanju trčenj na morju,
  • morske veščine.

Po končanih predavanjih, vajah in praktičnem prikazu morskih veščin sledi izpit na Upravi RS za pomorstvo v Kopru.

Izpit lahko opravljajo osebe, stare najmanj 16 let, ki so državljani RS ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

 


Kontaktna oseba:

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print