05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Danes smo na Ljudski univerzi Sežana uspešno izpeljali četrti Kadrovski zajtrk. Veseli smo bili odziva tako iz podjetij kot tudi iz javnih zavodov. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi aktivnosti, ki potekajo na Ljudski univerzi in možnostih sodelovanja na področju svetovanja in izobraževanja zaposlenih.

Tokrat smo v goste povabila g. Marka Kostelca, ki nam je spregovoril o psihološki varnosti v organizaciji. Ko zaposleni v timu čutijo psihološko varnost, se odpre prostor, kjer si upajo izraziti pomisleke, prositi za pomoč, priznati napake, izpodbijati ustaljene načine dela. Tako okolje omogoča pošteno in odprto komunikacijo, ustvarijo in uresničijo se nove ideje. Zaposleni se počutijo vključene. G. Kostelec je poudaril, da psihološka varnost ni stvar posameznika, je predvsem stvar organizacije in njene kulture.  Živahne pogovore, ki so se odvijali že med predavanjem smo nadaljevali v prijetnem druženju in medsebojnem povezovanju.

Kadrovski zajtrk smo zastavili kot redno srečevanje kadrovskih delavcev, ki si želite medsebojnega druženja, spoznavanja različnih vsebin, izmenjave izkušenj in potreb po izobraževanju s širokega področja, ki ga pokrivate.

Skip to content