05 73 11 300 INFO@LU-SEZANA.SI

Ljudska univerza Sežana je bila skupaj z vodilnim partnerjem Ljudsko univerzo Koper ter partnerjema Središče Rotunda Koper in NOMED – neodvisno medijsko dejavnostjo uspešna pri prijavi na JAVNI RAZPIS Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«, ki je bil objavljen v oktobru 2023. Vse štiri organizacije bomo na Obali in Krasu izvajale brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029. Skupno načrtujemo izvedbo več kot 650 tečajev.

TEČAJE BOMO RAZPISOVALI OD JANUARJA 2024 DALJE. Da boste na tekočem z našo ponudbo, vam svetujemo, da se prijavite na naše e-novičke na povezavi.

Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK

S sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije bodo do junija 2029 potekala sicer brezplačna izobraževanja za odrasle na območju celotne Slovenije. V programe bo skupno investiranih kar 37.000.000 EUR, s projektom Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK pa bo v naslednjih sedmih letih v izobraževanja za odrasle v naši regiji investiranih kar 3.017.950 EUR.

Kakšen je namen in cilj projekta?

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Kako bomo to dosegli?

Z izvajanjem izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi svojih potreb in trenutne življenjske situacije. Ljudska univerza Sežana bo programe izvajala na različnih lokacijah v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v skladu z izraženim interesom v posameznih občinah in krajevnih skupnostih.

Kateri programi se bodo financirali?

 • Različni javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik za sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
 • Začetna integracija priseljencev za pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
 • Računalniška pismenost za odrasle za spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.
 • Digitalna pismenost za odrasle za spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.
 • Učenje jezikov za odrasle za sporazumevanje v slovenskem in tujih jezikih (od ravni A1 do B2), poslovna konverzacija in konverzacija ter osvežitveni tečaji (od ravni A1 do B2).
 • Tečaji za odrasle za:
  • zviševanje matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter finančno pismenost;
  • učenje učenja ter socialne in državljanske kompetence,
  • samoiniciativnost in podjetnost ter odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.
  • kulturno zavest in izražanje ter medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje ipd.);
  • trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo;
  • zdrav življenjski slog ipd.
 • Tečaji za digitalne kompetence:
  • osnovna in nadaljevalna raven WORD, EXCEL, POWER POINT ipd. in
  • uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema.
 • Programi priprave na opravljanje različnih izpitov: slovenskega jezika, tujih jezikov, strokovnih izpitov iz upravnega postopka.
 • Izpiti iz slovenščine in tujih jezikov na različnih stopnjah ter izpit ZUP za tiste, ki uspešno opravijo programe priprav.

Komu so brezplačna izobraževanja in izpiti namenjena?

Tečaji in izpiti so namenjeni vsem odraslim. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:
– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci oz. osebe tujega rodu,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Skip to content