Tečaji za upravljalca dvigal


TEČAJ ZA UPRAVLJALCA STOLPNEGA ŽERJAVA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o žerjavih
– Varnostni ukrepi pri delu s stolpnim žerjavom
– Prenašanje bremen in signalizacija

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA MOSTNEGA DVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o dvigalih
– Varnostni ukrepi pri delu z mostnim dvigalom
– Prenašanje bremen in signalizacija

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA AVTODVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Avtomobilska dvigala
– Varnostni ukrepi pri delu z avtodvigalom
– Prenašanje bremen

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA KAMIONSKEGA DVIGALA

Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
– Splošno o dvigalih
– Varnostni ukrepi pri delu s kamionskim dvigalom
– Prenašanje bremen


 

Praktični del usposabljanja opravljajo udeleženci v podjetju oz. na lastnem dvigalu pod nadzorom usposobljenega upravljalca dvigala (glede na vrsto dvigala, za katerega se usposabljajo) – po zaključenem teoretičnem delu tečaja v trajanju najmanj 15 ur.

Po zaključeni praksi opravljajo kandidati še praktični izpit pred komisijo.


Pogoji za vpis:

– starost nad 18 let
– zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik medicine dela
– za upravljalce dvigala na vozilih opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije


Kontaktna oseba:

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis