Z dobro komunikacijo do boljših odnosov


Trajanje tečaja: 40 ur

Namen programa je spodbuditi udeležence, da razvijejo nekatere socialne veščine in spretnosti komunikacije ter jih motivirati za aktivno prevzemanje odgovornosti v medosebnih odnosih, sodelovanju ter vključevanju v širše okolje. Namen programa je tudi spoznati samega sebe kot družbeno in individualno bitje na različnih področjih in si s tem pridobiti moč ter prevzeti odgovornost za svoje življenje in svoj uspeh tako na profesionalnem kot na osebnem področju.

Udeleženci bodo pridobili osnovne veščine uspešne komunikacije in vzpostavljanja dobrih medosebnih odnosov. Naučili se bodo na učinkovit in zadovoljujoč način izražati svoja mnenja in zahteve ter razumeli druge ljudi v odnosu do njih samih. Posebej se bomo posvetili komunikaciji v formalnih sredinah, v službi, v javnem življenju. Z razvojem komunikacijskih veščin bodo sposobni uporabljati tudi strategije reševanja konfliktov in preprečevanja le teh. Posredno bomo v programu razvijali tudi govorne, bralne, pisne in digitalne spretnosti.

Vsebine tečaja:

 • Prvi vtis in zunanji videz. Kako in po čem sodimo človeka in moč prvega vtisa.
 • Komunikacija – most od človeka do človeka
 • Povezanost odnosov in komunikacije. Odnosni vidik komunikacije.
 • Osebnost in osebnostne sestavine, značaj, temperament.
 • Besedna komunikacija
 • Vedenjski vzorci in komunikacija
 • Kaj nam sporoča telo – spoznavanje in razumevanje osnovne govorice telesa: gestika, proksemika, mimika, glas, dotik, zunanji videz, vonj.
 • Konflikti in strategije preprečevanja in reševanja
 • Medkulturne in medgeneracijske razlike: sociološki in psihološki vidiki posameznih skupin
 • Osnove poslovne komunikacije
 • Prvine dobrega nastopa