Vsebine tečajev


Z računalnikom enostavno do e-poslovanja v turizmu (50 ur)

– Osnovni tečaj računalništva Računalniška pismenost za odrasle (60 ur)

Nadaljevalni tečaj računalništva (40 ur)

Digitalni marketing (40 ur)

Tečaj Excela (40 ur)

Knjigovodski tečaj – osnovni (50 ur)

Knjigovodski tečaj – nadaljevalni (50 ur)

– Tečaj digitalne fotografije (40 ur)

Jezikovni tečaji (50 ur)

Razvoj osebnih potencialov za kakovostno življenje (40 ur)

Z dobro komunikacijo do boljših odnosov (40)

Izzivi sodobnega časa (40 ur)

– Aktivno v boj proti stresu (40 ur)

Zeliščarski tečaj – zelišča za zdravje in lepoto (40 ur)

– Aktivno do vitalne in zdrave prihodnosti – izkustveni zeliščno-kulinarični tečaj (40 ur)

Na tečaje se lahko informativno prijavite preko spletnega obrazca.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logoministrstvo