Usposabljanje za pomočnika natakarja


Usposabljanje obsega 50 ur, od tega 10 ur teoretičnega dela in 40 ur praktičnega dela.

Program vključuje naslednje vsebine:

– osnove HACCP,
– priprava dela oz. delovnega mesta,
– urejanje prostora za goste,
– čiščenje gostinskega inventarja,
– strežba,
– delo v točilnici,
– komunikacija z gosti,
– varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu.

Po končanem usposabljanju se lahko vključite v postopek pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pomočnika natakarja.


Kontaktna oseba:

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis