Urniki tečajev

Osnovni tečaj slovenščine:
začetek tečaja 8.1.2019; torek in četrtek od 17.30 – 20.00; Ljudska univerza Sežana

Italijanščina 1:
začetek tečaja 1.2.2019; sreda od 16.00 – 17.30 in petek od 16.00 – 18.30; Ljudska univerza Sežana

Italijanščina 3:
začetek tečaja 4.2.2019; ponedeljek od 16.00 – 18.30 in sreda od 17.45 – 19.15; Ljudska univerza Sežana

Knjigovodstvo 1:
začetek tečaja 11.2.2019; ponedeljek in četrtek od 16.30 – 19.45; Ljudska univerza Sežana

Angleščina 4:
začetek tečaja 14.2.2019; ponedeljek in četrtek od 16.30 – 19.00; Ljudska univerza Sežana

Zelišča za zdravje in veselje:
začetek tečaja 18.2.2019; ponedeljek in sreda od 17.30 – 20.30; Ljudska univerza Sežana

UŽU – Knjige so zame
začetek tečaja 19.2.2019; 1x ali 2x tedensko od 16.00 – 17.30; Ljudska univerza Sežana

Nemščina 2:
začetek tečaja 19.2.2019; torek, četrtek in petek; Kern d.o.o, Kozina

Računalniška pismenost za odrasle:
začetek tečaja 19.2.2019; torek in četrtek od 17.00 – 20.15; Ljudska univerza Sežana

Angleščina 3:
začetek tečaja 26.2.2019; torek in sreda od 15.00 – 16.30; Win Systems d.o.o, Sežana

Nadaljevalni tečaj računalništva.
začetek tečaja 4.3.2019; ponedeljek in petek od 16.30 – 19.45; Ljudska univerza Sežana

Razvoj osebnih potencialov za kvalitetno življenje:
začetek tečaja 5.3.2019; torek od 16.30 – 19.45; Ljudska univerza Sežana

Francoščina 1:
začetek tečaja 6.3.2019; ponedeljek in sreda od 16.30 – 19.00; Ljudska univerza Sežana

Tečaj Excela:
začetek tečaja 6.3.2019; sreda od 16.45 – 20.00; Ljudska univerza Sežana

Digitalna fotografija:
začetek tečaja 7.3.2019; ponedeljek in četrtek od 17.00 – 19.30; Ljudska univerza Sežana

Angleščina 1:
začetek tečaja 13.3.2019; ponedeljek in sreda od 17.00 – 19.30; Ljudska univerza Sežana

Zelišča za zdravje in veselje:
začetek tečaja 26.3.2019; torek in sreda od 17.30 – 20.30; Ljudska univerza Sežana

Nemščina 2:
začetek tečaja 28.3.2019; četrtek od 16.00 – 19.15; Ljudska univerza Sežana

Ruščina 1:
začetek tečaja 2.4.2019; torek in četrtek od 16.30 – 19.00; Ljudska univerza Sežana

Španščina 1:
začetek tečaja 2.4.2019; torek in petek od 16.30 – 19.00; Ljudska univerza Sežana

Italijanščina 1:
začetek tečaja 4.4.2019; torek in četrtek od 16.00 – 18.30; Virdis d.o.o, Kozina

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logoministrstvo

image_print