Urniki tečajev

 

Knjigovodstvo 2 – začetek tečaja: 24.9.2019; torek in četrtek od 16.30 – 20.30 (Ljudska univerza Sežana)

Angleščina 1 – začetek tečaja: 30.9.2019; ponedeljek in sreda od 15.00 – 16.30/17.15 (Win Systems Sežana)

V Italijo virtualno in zares 1 –  začetek tečaja: 30.9.2019; ponedeljek in sreda od 16.00 – 18.30 (Ljudska univerza Sežana)

priprave na NPK Vizažist/vizažistka – začetek tečaja: 30.9.2019; ponedeljek in torek od 9.00- 12.15/13.00 (Ljudska univerza Sežana)

Računalniška pismenost za odrasle – začetek tečaja: 2.10.2019; sreda in petek od 17.00- 20.15 (Ljudska univerza Sežana)

V Francijo na krilih IKT 2 – začetek tečaja: 3.10.2019; četrtek od 16.00 – 18.30 (Ljudska univerza Sežana)

Tečaj Excela – začetek tečaja: 15.10.2019; torek od 8.00 – 10.15 (Seven Refractories Divača)

– Tečaj Excela – začetek tečaja: 15.10.2019; torek od 10.30 – 12.45 (Seven Refractories Divača)

– Tečaj Excela – začetek tečaja: 15.10.2019; torek od 13.00 – 15.15 (Seven Refractories Divača)

– Tečaj Excela – začetek tečaja: 4.11.2019; ponedeljek in četrtek od 16.30 – 19.45 (Ljudska univerza Sežana)

Nemščina 1 – začetek tečaja: 28.2.2020; torek in četrtek od 17.00 – 19.30 (Ljudska univerza Sežana)

Razvoj osebnih potencialov za kvalitetno življenje – začetek tečaja: 29.1.2020; sreda od 16.30 – 19.45 (Ljudska univerza Sežana)

Virtualno potovanje v Italijo 1 – začetek tečaja: 3.2.2020; ponedeljek in četrtek od 16.15 – 18.45 (Ljudska univerza Sežana)

– Virtualno potovanje v Italijo 1 – začetek tečaja: 5.2.2020; ponedeljek in sreda od 16.30 – 19.00 (Osnovna šola Komen)

Angleščina 5 – začetek tečaja: 5.2.2020; ponedeljek in sreda od 16.30 – 19.00 (Ljudska univerza Sežana)

Španščina 1 – začetek tečaja: 11.2.2020; torek in petek od 16.30 – 19.00 (Ljudska univerza Sežana)

Zelišča za zdravje in veselje – začetek tečaja: 11.2.2020; torek in četrtek od 17.00 – 20.15 (Ljudska univerza Sežana)

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logoministrstvo

image_print