TRGOVEC SPI

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lako vpiše kdor je uspešno končal:
– osnovnošolsko izobraževanje ali
– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic TRGOVEC SPI

PREDMET KT 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 12  •  •  •
Matematika 12  •  •  •
Tuji jezik 9  •  •  –
Umetnost 2  •  –  –
Družboslovje 6  –  •  •
Naravoslovje 6  –  •  •
Športna vzgoja 7 oproščen-a oproščen-a oproščen-a
Strokovni moduli
Temelji gospodarstva 5  •  –
Poslovanje trgovskega podjetja 16  •  •  •
Prodaja blaga 27  •  •  •
Upravljanje z blagovno skupino živila 5  •  –  •
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 Praktično usposabljanje z delom  36  •  •  •
Interesne dejavnosti 6  •  –  –
Odprti kurikulum
Upravljanje z blagovno skupino tehnika 5  –
Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov 5  –
Trženje v sodobnem podjetju 7  –
Podjetništvo 4  –  –
Dejavniki uspešnega učenja 4  –  –
Temeljne računovodske informacije 4  –  –

Izobraževalni program je ovrednoten z 180 kreditnimi točkami (KT).

Zaključni izpit obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v programu EKONOMSKI TEHNIK (PTI) in si pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Kontaktna oseba:

• Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print