Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj

Ljudska univerza Sežana je z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper v juniju 2016 uspešno kandidirala na Javnem razpisu sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Naš namen je skupaj z vami iskati možnosti za učenje, izobraževanje in karierni razvoj ter ugotavljati in vrednotiti vaše spretnosti in znanje, ki ste si ga pridobili skozi življenje.

Svetovalne storitve so namenjene v prvi vrsti zaposlenim. Tudi če to niste, a želite podporo pri učenju in razvoju vaše kariere, ste dobrodošli v našem svetovalnem središču.

Pri nas boste izvedeli več o:

 • vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi načinih preverjanja in vrednotenja pridobljenega znanja,
 • možnostih za finančno pomoč,
 • možnostih za učno pomoč,
 • brezplačnih možnostih za učenje,
 • dodatnih znanjih in profilih, ki jih najpogosteje zahtevajo delodajalci, ter trendih na trgu dela.

Skozi enega ali več svetovalnih razgovorov vam bomo pomagali pri:

 • izbiri primernega izobraževanja,
 • načrtovanju vaše osebne in poklicne kariere,
 • vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj – skozi razgovor in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov (kdo sem, kakšne so moje sposobnosti, kako do cilja),
 • pripravi osebnega portfolija,
 • premagovanju učnih in drugih težav, ki so povezane z izobraževanjem,
 • načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
 • vaših odločitvah po zaključku šolanja (kako poiskati delodajalca in kako najučinkoviteje predstaviti svoje izkušnje, znanja in kompetence).

Pokličite nas po telefonu 05 73 11 303 ali 73 11 300 , obiščite nas osebno ali nam pišite na naslov: aljana.resinovic@lu-sezana.si ali info@lu-sezana.si

image_print