SVETOVALNO SREDIŠČE SEŽANA


Življenje nas nenehno postavlja pred različne izzive. Znanje nam pomaga, da se lažje spopademo z različnimi preizkušnjami.
V Svetovalnem središču Sežana, ki deluje na Ljudski univerzi Sežana, vam pomagamo poiskati poti za pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin ter za premagovanje učnih težav. Pri tem vam zagotavljamo brezplačno, zaupno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje za izobraževanje in učenje odraslih.

 

Taking decisions for the future man standing with three direction arrow choices, left, right or move forward

Vabljeni vsi, ki potrebujete informacije, svetovanje in pomoč pri
– ODLOČANJU ZA IN VKLJUČEVANJU V IZOBRAŽEVANJE
– IZIBRI USTREZNEGA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, PROGRAMA…
– NADALJEVANJU IZOBRAŽEVANJA
– NAČRTOVANJU UČENJA
– PREMAGOVANJU UČNIH TEŽAV
– UGOTAVLJANJU IN DOKUMENTIRANJU PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
– NAČRTOVANJU OSEBNE IN POKLICNE KARIERE
– SAMOSTOJNEM UČENJU
Kako poteka svetovanje?
Svetujemo vam lahko osebno v naših prostorih, po telefonu, elektronski pošti ali na daljavo preko aplikacije Zoom. Svetovanje lahko poteka individualno ali v skupini. Pri nas lahko poiščete pomoč pred vključitvijo v izobraževanje, med samim potekom vašega izobraževanja ali po končanem izobraževanju.
Urnik Svetovalnega središča Sežana
Svetovalno središče Sežana je odprto vsak delovnik od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.30. Izven svetovalnih ur smo vam na voljo po predhodnem dogovoru na info@lu-sezana.si Dneve in ure učenja si določate sami, želene termine pa sporočite vodji središča. Število obiskov v središču ni omejeno, pri nas se lahko učite dokler vam tako ustreza.
Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen prostor, kjer se lahko samostojno učite in si bogatite svoje znanje. Na voljo so tri učna mesta, ki so opremljena z računalniki z internetnimi povezavami. Za uspešno samostojno učenje v središču ni potrebno računalniško predznanje.

 

 

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča Sežana in jih izvaja Ljudska univerza Sežana  in dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki, da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora osebne podatke posredovati, če želi, da se zanj opravi svetovalna storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 

 

ISIO_znak                                          logo_MIZS