Brezplačno svetovanje ISIO

BREZPLAČNO SVETOVANJE ISIO ZA BREZPOSELNE V LETU 2017

Ljudska univerza Sežana je bila izbrana na razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017 kot nosilka omenjenega projekta v Obalno-kraški regiji. Svetovanje izvajamo skupaj s konzorcijskim partnerjem Ljudsko univerzo Koper.

Še vedno velja, da se moramo celo življenje »učiti«, pa naj bo to za potrebe dela, ki ga opravljamo ali za preživljanje prostega časa. Če razmišljate o nadaljnjem izobraževanju, usposabljanju, potrebujete dodatna znanja in spretnosti, pa ne veste natančno kako bi do njih prišli, se lahko oglasite pri nas.

V okviru SVETOVALNEGA SREDIŠČA ISIO brezposelnim osebam nudimo

BREZPLAČNO, NEPRISTRANSKO IN ZAUPNO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM

(dokončanje srednje šole, nadaljevanje izobraževanja, svetovanje za NPK, usposabljanja za delo…….).

Svetujemo vam osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Naša svetovalka vam je na voljo ob ponedeljkih in četrtkih med 8.00 in 12.00, ob torkih in sredah pa med 13.30 in 15.30. Svetujemo vam lahko tudi izven urnika delovanja središča ISIO, je pa priporočljivo, da se za osebni obisk dogovorite. Dobite nas na Bazoviški cesti 9, v Sežani. Pokličite na 05 73 11 301, lahko pa se odločite za svetovanje po elektronski pošti : info@lu-sezana.si.

Temeljni cilj dejavnosti svetovanja je brezposelnim odraslim zagotoviti lahko dostopno, brezplačno, zaupno, celostno in kakovostno informiranje in svetovanje v podporo odločanju za izobraževanje in poteku izobraževanja, za lažje učenje, pomoč pri iskanju lastne poti in priložnosti za učenje in pri tem želimo še posebej pozornost posvetiti razvijanju svetovančevih spretnosti in znanj pri iskanju lastne poti do znanja, samostojnemu odločanju in sprejemanju odgovornosti za napredek pri učenju. Pri tem želimo, da bi možnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih zagotovili tudi tistemu delu prebivalstva, ki je zaradi svoje oddaljenosti od centra v depriviligiranem položaju ali mu je zaradi drugih vzrokov otežen dostop do izobraževanja in svetovanja ter potrebuje več podpore in pomoči in za ciljne skupine,ki so na trgu dela in v izobraževanju v slabšem položaju.  Pri dejavnosti svetovanja bomo ob upoštevanju potreb in značilnosti ciljnih skupin razvijali različne oblike, vrste in vsebine svetovalnega dela.

Dejavnost svetovanja bo potekala od 1.1.2017 do 30.11.2017.

 

 

logo_MIZS

 

 

image_print