STROJNI TEHNIK ( PTI )

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic STROJNI TEHNIK

Programske enote Št. KT 1.letnik 2.letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 13
Matemetika 10
Tuji jezik 13
Umetnost 2
Zgodovina 2
Geografija 2
Sociologija ali Psihologija 2
Fizika 2
Kemija 2
Biologija 2
Informatika 3
Športna vzgoja 7 oproščen oproščen
Strokovni moduli
Načrtovanje konstrukcij 6
Poslovanje in organizacija 3
Učinkovita raba energije 6
Obdelava gradiv 6
Orodja in naprave za množično proizvodnjo 8
Energetski sistemi 8
Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljenje z delom pri delodajalcu 3
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum
Odprti kurikulum 12

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz strojništva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v višjih ali visokošolskih strokovnih programih.

Kontaktna oseba:

• Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print