Tečaj za strojnika težke gradbene mehanizacije


Teoretični del tečaja z izpitom obsega naslednje vsebine:

– Varstvo pri delu
– Tehniška fizika in mehanika, strojni elementi
– Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje
– Stroji težke gradbene mehanizacije
– Zemeljska dela

Praktični del usposabljanja opravljajo udeleženci v podjetju oz. na lastnem stroju TGM pod nadzorom usposobljenega strojnika težke gradbene mehanizacije – po zaključenem teoretičnem delu tečaja v trajanju najmanj 15 ur.

Po zaključeni praksi opravljajo kandidati še praktični izpit pred komisijo.

Pogoji za vpis:

– starost nad 18 let
– zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik medicine dela


Kontaktna oseba:

Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis