PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic PREDŠOLSKA VZGOJA
Programske enote Št. KT 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 24
Matemetika 19
Tuji jezik 20
Umetnost 4
Zgodovina 6
Geografija 6
Sociologija 3
Psihologija 3
Fizika 3
Kemija 3
Biologija 6
Športna vzgoja 14 oproščen oproščen oproščen oproščen
Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja 5
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 5
Razvoj in učenje predšolskega otroka 6
Varno in zdravo okolje 5
Kurikulum oddelka v vrtcu 6
Igre za otroke 4
Ustvarjalno izražanje 20 jezikovna likovna glasbena plesna
Matematika za otroke 4
Jezikovno izražanje otrok 4
Naravoslovje za otroke 4
Družboslovje za otroke 4
Informativno komunikacijska tehnologija 4
Šport za otroke 6
Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljenje z delom pri delodajalcu 20
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 14
Odprti del kurikuluma  14
Multimedije 6
Dejavniki uspešnega učenja ali izbrana poglavja iz IKT 2
Predmet 3  6  –  –  –  •

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT)

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v višjih ali visokošolskih strokovnih programih.

Kontaktna oseba:

Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
Tel.: 05 73 11 303
Marjeta.Stepancic.Slavec@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print