EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic EKONOMSKI TEHNIK

Programske enote Št. KT 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 24
Matemetika 19
Tuji jezik I 20
Tuji jezik II 10
Umetnost 3
Zgodovina 5
Geografija 3
Sociologija 3
Psihologija 3
Kemija 5
Biologija 5
Športna vzgoja 14 oproščen oproščen oproščen oproščen
Strokovni moduli
Poslovni projekti 12
Poslovanje podjetij 13
Ekonomika poslovanja 12
Sodobno gospodarstvo 19
Komercialno poslovanje 6
Upravno – administrativno poslovanje 6
Neposredno trženje 5
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljenje z delom 6
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 14
Odprti kurikulum
Odprti kurikulum 29

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT)

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v višjih ali visokošolskih strokovnih programih.

Kontaktna oseba:

• Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print