BOLNIČAR – NEGOVALEC SPI

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal:
– osnovnošolsko izobraževanje ali
– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic Bolničar – Negovalec

Programske enote Št. KT 1.letnik 2.letnik 3.letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 12
Matemetika 12
Tuji jezik 9
Umetnost 2
Družboslovje 6
Naravoslovje 6
Športna vzgoja 7 oproščen oproščen oproščen
Strokovni moduli
Nega in oskrba 32
Varovanje zdravja in okolja 8
Etika in komunikacija 8
Prehrana in dietetika 4
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljenje z delom 36
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum
Gospodinjstvo 4
Informacijska, komunikacijska tehnologija 7
Izbrana poglavja iz anatomije 6
Dejavniki uspešnega učenja 4
Nega v psihiatrični dejavnosti 9

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Zaključni izpit obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • storitev in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v programu ZDRAVSTVENA NEGA (PTI) in si pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Kontaktna oseba:

• Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print