Srednje šole


SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-letni programi)– IV. stopnja

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-letni programi)– V. stopnja

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE ( PTI – 2-letni programi) – V. stopnja

POKLICNI TEČAJ

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2015/2016