Razvoj osebnih potencialov za kakovostno življenje


Trajanje tečaja: 40 ur

Živimo v svetu, ki se vedno hitreje spreminja, postaja kompleksnejši in kjer raste negotovost. V delovnih kolektivih in v zasebnih življenjih naraščajo tekmovalnost, zahteve, pritiski, stres, spori, itn. To so izzivi ljudi in ne okolja. To so posledice nas samih in ne vzroki za naše osebne izzive.

V takem svetu je pomembno, da smo ljudje prilagodljivi, kreativni in sproščeni, zato da lahko učinkovito in dobro delujemo. Po naravi smo ljudje kreativni in imamo v sebi vse vire, ki jih potrebujemo za novo učenje. Kljub temu se včasih zgodi, da se ustalimo v obstoječih navadah, prepričanjih, vrednotah, znanju, preteklih izkušnjah in se težko prilagodimo spremembam, novim zahtevam in načinom delovanja.

Ljudje se na različne načine soočimo z osebnimi izzivi. Osebni razvoj, učenje, nova spoznanja so ključna za razvoj osebnih potencialov, osebnega zadovoljstva, uspeha ter kvalitete življenja.

Program ‘Razvoj osebnih potencialov za kvalitetno življenje’ omogoča okolje in znanje za večje zavedanje, novo učenje in opolnomočenje za razvoj osebnih potencialov in spoznanj udeležencev. Program omogoča novo perspektivo življenja, nove rezultate in zadovoljstvo na različnih področjih življenja. Udeleženci bodo spoznali, kako dostopati do lastnih virov modrosti in inteligence za soočanje z lastnimi izzivi in si pridobili angažiranost za novo ustvarjanje v svetu.

Program poteka preko 10 tedenskih srečanj z različnimi vsebinami.

Vsebina programa:

  • Ljudje delujemo samo na en način
  • Poslušanje
  • Drugačen pristop uresničevanja ciljev
  • Lahkotno in trajno spreminjanje navad
  • Življenje brez stresa, skrbi in strahu
  • Sproščeni odnosi
  • Naravno dobro počutje in zadovoljstvo

Če ste odprti za nove cilje, novo znanje, spremembe in kvalitetnejše življenje, lepo vabljeni na 40-urno potovanje osebnega razvoja.

Program izvaja: Dr. Matej Miklavec, coach za osebni razvoj.