Razvoj kompetenc 2016 - 2019


In prišli smo do konca!
Zadovoljni, veseli, ponosni, hvaležni, polni novega znanja, mogoče malo utrujeni. Vseeno pa pripravljeni na nove izzive!
V dobrih treh letih smo lahko ponudili uka željnim 60 tečajev in vanje vključili 759 oseb.

Paleta izvedenih tečajev je bila zelo pisana: tečaj E-trženje in tržno komuniciranje s pomočjo digitalne tehnologije, fotografski tečaj, osnovni tečaj računalništva, tečaj Excela, tečaj Uspešna predstavitev, tečaj Bližnjice do storitev javne uprave, tečaj knjigovodstva, začetni in nadaljevalni tečaj italijanščine, začetni in nadaljevalni tečaj angleščine, začetni tečaj španščine, začetni tečaj francoščine, začetni in nadaljevalni tečaj nemščine, zeliščarski tečaj, tečaj Kulturno izražanje skozi običaje, tečaj Aktivno v boj proti stresu, UŽU – Knjige so zame.

Hvala vsem, ki ste dodali svoj kamenček v prečudoviti mozaik učenja – vsem udeležencem, predavateljem, sodelavkam na LU Sežana!

 

* * * * *

 

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper in partnerji  pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 2900 odraslih v celotni Obalno-kraški regiji.
S septembrom 2016 pričnemo z brezplačnimi tečaji računalništva, digitalne fotografije, tujih jezikov in slovenščine, knjigovodstva, računovodstva, zeliščarstva, komunikacije, boja proti stresu…
Tečaji so namenjeni zaposlenim. Prednost imajo zaposleni stari 45 let ali več. Če bo prostor v skupinah, bomo vanje lahko vključili tudi zaposlene odrasle, ki so mlajši.

Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja
Drugi programi za poklicni in osebni razvoj

BREZPLAČNI TEČAJI V LETU 2016/17

BREZPLAČNI TEČAJI V LETU 2017/18

BREZPLAČNI TEČAJI V LETU 2018/19

UTRINKI S TEČAJEV več…

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logotip_mizš_ess1