Računalniška pismenost za odrasle


Trajanje tečaja: 60 ur

Vsebine tečaja:
TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA (poznavanje računalnika, delo z računalnikom, prilagoditev in uporaba namizja, delo s podatki)
IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDIL (osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek)
UPORABA INTERNETA (osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika, iskanje na spletu)
UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE (osnovni pojmi, osnovna uporaba elektronske pošte, urejanje elektronske pošte)

Tečaj je namenjen popolnim začetnikom in takim, ki imajo pomanjkljivo znanje računalništva in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja.

Program omogoča pridobitev javno veljavne listine. Javno veljavno listino dobijo udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, kot je določeno s programom.