VIZIJA IN POSLANSTVO

Poslanstvo Ljudske univerze Sežana temelji na visoki kakovosti izobraževalnih storitev, inovativnih in visoko motiviranih zaposlenih ter na zadovoljnih udeležencih. Trudimo se ustvarjati kar najbolj spodbudno in sproščeno okolje za dobro počutje vseh pri nas. Sodelovanje v številnih projektih in stalna izobraževanja zaposlenih zagotavljajo večjo kakovost izobraževalnih storitev in s tem večje zadovoljstvo naših udeležencev. Med pomembnimi nalogami je tudi sprotno in natančno spremljanje kakovosti v naši organizaciji saj želimo s svojim delovanjem ohranjati in utrjevati pomembno vlogo naše ustanove v izobraževanju odraslih v celotni primorski regiji. Želimo, da Ljudska univerza Sežana ostaja važen del življenja ljudi, ki se k nam z zadovoljstvom ponovno vračajo.

Ostali bomo prijazna in uspešna ustanova za izobraževanje odraslih. Uporabniku želimo ponuditi še prijaznejše učno okolje, uporabo novejših učnih pripomočkov in večje možnosti za izobraževanje, pridobivanje znanja in informacij. Spremljali bomo potrebe okolja, posameznika in razvoj na področju izobraževanja odraslih. Veliko smo že naredili in še marsičesa se želimo naučiti. Pomembno je, da imamo cilj – ponuditi odraslim znanje, ki ga potrebujejo in izobraževanje, ki si ga zaslužijo.

image_print