KDO IN KJE SMO


zemljevidLjudska univerza Sežana
Bazoviška cesta 9
6210 Sežana
Tel.: 05 73 11 300
051 364 668
info@lu-sezana.si

410_310

• Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
Tel: 05 73 11 303
Marjeta.Stepancic.Slavec@lu-sezana.si

• Eneja Terčon Gustinčič, tajnica
Tel.: 05 73 11 300, 051 364 668
eneja.tercon@lu-sezana.si

• Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove sobe in vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

• Sanda Božeglav, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 302
Sanda.Bozeglav@lu-sezana.si

• Tea Makivić, organizatorka izobraževanja
Tel.: 05 73 11 305
Tea.Makivic@lu-sezana.si

• Vilma Čepar, računovodja
Tel.: 05 73 11 304
vilma.cepar@lu-sezana.si

Kje nas dobite:

V Sežani, na Bazoviški cesti 9. V naših poslovnih prostorih ste dobrodošli vsak delavnik od 8.00 do 16.00 ure.