PREDŠOLSKA VZGOJA

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik šolanja za poklic PREDŠOLSKA VZGOJA POKLICNI TEČAJ

Programske enote Št. KT 1.letnik
Strokovni moduli
Komunikacijske veščine 3
Predšolska pedagogika 3
Razvojna psihologija 3
Varnost in zdravje v vrtcu 3
Kurikulum oddelka v vrtcu 6
Likovno, glasbeno in plesno izražanje 16
Matematika kot igra 3
Otrok in jezik 3
Praktično usposabljanje z delom
 Praktično usposabljanje z delom 12
Odprti kurikulum 4
Narava in družba 2
Gibanje za otroke 2

Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT).

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Kontaktna oseba:

Marjeta Stepančič Slavec, direktorica
Tel.: 05 73 11 303
Marjeta.Stepancic.Slavec@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print