OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

09.07.2021 | Objava: Več

Na Ljudski univerzi Sežana lahko zaključite osnovno šolo in tako dobite možnost za nadaljevanje vašega izobraževanja. Program je namenjen tako mladostnikom kot odraslim. Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Program je prilagojen značilnostim učenja odraslih.

 Osnovna šola za odrasle Vabljeni na informativni dan za vpis v osnovno šolo za odrasle, ki bo v četrtek, 26. avgusta 2021 med 8.30 in 11.30 ter med 13.00 in 15.30 v prostorih Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani.Na informativnem dnevu boste izvedeli več o izobraževalnem programu in njegovem poteku,z veseljem pa bomo tudi odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Zaželena je predhodna najava s klicem na

05 73 11 301 ali po mailu info@lu-sezana.si.

 

Kdo se lahko vpiše v Osnovno šolo za odrasle?

  • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost (kdor je 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole ni zaključil;
  • kdor je zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole;
  • kdor je zaključil najmanj 6. razred osnovne šole.

 

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

 

Kaj potrebujte za vpis?

  • spričevalo zadnjega končanega razreda;
  • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (velja za mlajše od 16 let);
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in
  • osebni dokument.

 

Kako poteka izobraževanje?

V zimskem semestru pouk poteka od 20.9.2021 do 4.2.2022. Predavanja se izvajajo v prostorih Ljudske univerze Sežana na Bazoviški cesti 9 v Sežani.  (na izjeme vas na urniku posebej obvestimo). Pouk poteka v dveh semestrih po predmetniku. Posamezen razred lahko udeleženec zaključi v enem semestru, torej lahko v Osnovni šoli za odrasle udeleženec v enem letu opravi dva razreda.

 

Predmetnik Osnovne šole za odrasle:

PREDMET 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina 90 ur 90 ur 90 ur
Matematika 72 ur 72 ur 90 ur
Angleščina 54 ur 54 ur 54 ur
Likovna umetnost 18 ur /
Glasbena umetnost / 18 ur /
Geografija 25 ur 20 ur 25 ur
Zgodovina 25 ur 25 ur 25 ur
Domov. in državlj. kultura in etika / 12 ur 12 ur
Fizika / 25 ur 20 ur
Kemija / 25 ur 20 ur
Biologija / 25 ur 25 ur
Naravoslovje 36 ur / /
Tehnika 18 ur / /
Izbirni: italijanščina 18 ur 18 ur 18 ur
Izbirni: računalništvo 18 ur 18 ur 18 ur
Oddelčna skupnost 9 ur 12 ur 12 ur

 

Z vsakim udeležencem opravimo uvodni razgovor in pripravimo izobraževalni načrt. Priznajo se vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil. Udeležencu se na začetku pouka o tem izda poseben sklep, seznam obveznosti v programu.

 

Z vpisom v program osnovne šole za odrasle udeleženec pridobi status udeleženca v izobraževanju odraslih. Tisti udeleženci, ki so mlajši od 27 let, pridobijo s tem pravico do: zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi. Pogoj za uveljavljanje teh pravic je, da udeleženci niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot brezposelne osebe in da se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

 

image_print

Kategorija: Obvestila