Knjigovodstvo 2 - nadaljevalni tečaj knjigovodstva


Trajanje tečaja: 50 ur

Tečaj je primeren za osebe, ki imajo opravljen tečaj Knjigovodstvo 1 ali drug ustrezen tečaj, s katerim so si pridobili osnovna znanja iz knjigovodstva oz. za osebe, ki so si pridobili potrebna znanja na druge neformalne načine. Zaželjeno je osnovno znanje računalništva.

Namen programa je podjetnike ter druge zaposlene in brezposelne opremiti s poglobljenimi znanji in veščinami za uspešno vodenje lastnih poslovnih knjig v skladu z zakonodajo ter istočasno izboljšati njihove digitalne kompetence.

Vsebine tečaja:
Vsebine so predstavljene kot samostojni moduli, vendar se v praksi ves čas povezujejo in prepletajo

  • Obravnava razreda 3 in razreda 6 kontnega načrta
  • DDV
  • Računovodstvo oseb javnega prava
  • Delo v računovodskem programu Minimax (Saop)
  • Sestava statističnih poročil