Knjigovodski tečaj - osnovni


Trajanje tečaja: 50 ur

Tečaj je primeren za začetnike in tiste, ki že delajo na nekaterih področjih knjigovodenja in bi želeli postati pri delu bolj samostojni. Zaželjeno je osnovno znanje računalništva.

Skozi praktično delo bojo pridobivali osnove na področju poslovnih financ, računovodstva, knjigovodstva in davkov ter drugih dajatev v skladu z veljavno zakonodajo. Spoznali bojo pravila dvostavnega knjigovodstva, poslovne knjige in knjigovodske listine.

Vsebine tečaja:

 • Organizacija v računovodstvu, predpisi in zakonodaja
 • Obračuni osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Dolgoročna sredstva
 • Materialno knjigovodstvo in knjiženje
 • Stroški in njihovo knjiženje
 • Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti
 • Zaključevanje poslovnih knjig in poročanje
 • Ponovitev osnov interneta in e-pošte
 • Osnove digitalnih potrdil, podpisov in podpisovanj
 • Excel v računovodstvu
 • Sistemi za knjiženje dokumentov in obračunov, priprave podatkov in njihovo posredovanje za davčni nadzor