Jezikovni tečaji

Tuji jeziki

Znanje tujih jezikov je v današnjem času postalo nuja in pogoj za uspešno poslovno in osebno komuniciranje. Ponujamo vam učenje različnih tujih jezikov:

ANGLEŠČINA,
ITALIJANŠČINA,
NEMŠČINA
ŠPANŠČINA,
FRANCOŠČINA,
RUŠČINA…

Tečaji potekajo v majhnih skupinah. Udeleženci se usposobijo za medsebojno in medkulturno jezikovno komunikacijo ob uporabi tujega jezika. Pri tem razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti govorno, slušno, bralno in pisno. Jezikovni tečaji potekajo po sodobni komunikacijski metodi z uporabo ustreznih multimedijskih pripomočkov in gradiv. Aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev je na tečajih zelo visoka.

TEČAJE IZVAJAMO NA RAZLIČNIH STOPNJAH. VSAKA STOPNJA OBSEGA 60 ŠOLSKIH UR.

POLEG TEGA IZVAJAMO TUDI KRAJŠE TEČAJE (20-, 30- ALI 50-URNE). Izbirate lahko med:

OSVEŽITVENI TEČAJ S POUDARKOM NA KONVERZACIJI
Krajši 30 ali 50 urni tečaj za tiste, ki bi že pridobljeno znanje radi osvežili in dopolnili ter si pridobili večjo komunikacijsko spretnost v vsakdanjih situacijah. Ker tečaji potekajo v manjših skupinah, je aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev zelo visoka.

SPECIALIZIRANI TEČAJI
Udeleženci splošno znanje tujega jezika razširijo s strokovnim jezikom njihove stroke (strojništvo, turizem, gostinstvo, bančništvo, poslovni jezik in drugo po želji naročnika).

KONVERZACIJSKI TEČAJ
Krajši 20 ali 30 urni tečaj za tiste, ki bi si želeli povečati svojo komunikacijsko spretnost v vsakdanjih situacijah. Ker tečaji potekajo v manjših skupinah, je aktivna vključenost in sodelovanje udeležencev zelo visoka.

TEČAJI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE (ZA PODJETJA)
Dolžina in vsebina tečaja se prilagodi potrebam naročnika. Tečaj lahko poteka v naših učilnicah ali v prostorih naročnika.

 

Slovenščina za tujce

TEČAJE IZVAJAMO NA RAZLIČNIH STOPNJAH. VSAKA STOPNJA OBSEGA 60 ŠOLSKIH UR.

TEČAJI PO PROGRAMU ZIP – ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV – v šolskem letu 2017/18 NISMO izvajalci tečajev po programu ZIP

180-urni programi

Programi učenja slovenskega jezika v trajanju 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, in njihovim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine. Prav tako imajo pravico do udeležbe na 180-urnem tečaju državljani tretjih držav, ki so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov EU in prebivajo v RS na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

60-urni in 120-urni programi

Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje izdanim za dobo enega leta, so upravičeni do 60-urnega programa učenja slovenskega jezika. Ko si po enem letu bivanja v RS dovoljenje za začasno bivanje podaljšajo še za dobo enega leta, so upravičeni do ponovne udeležbe v programu v obsegu 120 ur. Po enakih pogojih so upravičeni do tečaja tudi njihovi družinski člani, ki imajo izdano dovoljenje za začasno prebivanje na podlagi združitve družine.

Po zaključenem 180-urnem tečaju jezika so kandidati, ki izkažejo 80% prisotnost upravičeni tudi do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Več o tečajih si lahko preberete na spletnem portalu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

Več o uredbi: Uredba o integraciji tujcev

Kontaktna oseba:

Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print