EKONOMSKI TEHNIK ( PTI )

Pogoji za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal ali pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
– trgovec, administrator ali
– pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik šolanja za poklic EKONOMSKI TEHNIK

Programske enote Št. KT 1.letnik 2.letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 13
Matemetika 10
Tuji jezik I 13
Tuji jezik II 4
Umetnost 2
Zgodovina 2
Geografija 2
Sociologija ali Psihologija 2
Kemija 3
Biologija 3
Športna vzgoja 7 oproščen oproščen
Strokovni moduli
Projekti in poslovanje podjetja 13
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja 12
Upravno administrativno poslovanje 6
Neposredno trženje 5
Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljenje z delom pri delodajalcu 3
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum
Odprti kurikulum 12

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v višjih ali visokošolskih strokovnih programih.

Kontaktna oseba:

• Mateja Kralj, vodja izobraževanja
Tel.: 05 73 11 301
mateja.kralj@lu-sezana.si

Informativni vpis

image_print