Center vse življenjskega učenja

Logotip-VU-Col1_SELjudska univerza Sežana je bila od leta 2008-2013 partner v projektu Center VŽU v Obalno-kraški regiji, katerega nosilka je bila Ljudska univerza Koper. V tem obdobju smo v okviru Centra vseživljenjskega ponudili naslednje možnosti:

  • brezplačno informiranje in svetovanje v Svetovalnem središču ISIO,
  • samostojno učenje s pomočjo IKT in mentorsko podporo na Točki vseživljenjskega učenja v Kotičku za samostojno učenje na Ljudski univerzi Sežana,
  • Učenje s pomočjo IKT in mentorsko podporo na Točki vseživljenjskega učenja v Domu upokojencev Sežana,
  • brezplačni jezikovni krožki in krožki računalniškega opismenjevanja v okviru Učenja v tretjem življenjskem obdobju in
  • predavanja pod okriljem Kluba KRAŠKI Dren – društvo za preprečevanje aterosklerotičnih zapletov, telovadna skupina Komen.

Dejavnosti Centra VŽU na področju informiranja in svetovanja

V svetovalnem središču smo nudili brezplačno, nepristransko in zaupno informiranje in svetovanje v zvezi z izobraževanjem. Pomagali smo tudi pri premagovanju učnih in drugih težav in tudi pri načrtovanju in spremljanju posameznikovega izobraževanja.

Svetovanje je potekalo osebno, po telefonu ali po elektronski pošti,  izvajala pa ga je naša usposobljena svetovalka Mateja Kralj.

V času med letom 2008 in 2013 je svetovalka opravila 2981,5 ur svetovalnega dela, svetovala je 1847 svetovancem in opravila 2534 svetovalnih storitev.

Dejavnosti na Točkah vseživljenjskega učenja (TVŽU)

 Kotiček za samostojno učenje

Točke vseživljenjskega učenja (Točke VŽU) so bile namenjene učenju v vseh življenjskih obdobjih. Na točkah so lahko vsi občani našli obliko učenja, ki je najbolj ustrezala posameznikovim željam in potrebam. Samostojno učenje s pomočjo računalnika in interneta ob svetovanju in mentorski pomoči pri učenju je bila osnovna dejavnost TVŽU.

Udeleženci so se v Kotičku za samostojno učenje na Ljudski univerzi Sežana lahko samostojno učili tujih jezikov, računalništva, uporaba elektronske pošte, brskanje po internetu, uporabe storitev preko interneta (e-uprave) in različnih uporabnih vsebin za kariero ali prosti čas (projektno vodenje, nordijska hoja)

Kotiček za samostojno učenje je bil odprt dva krat tedensko po tri ure, na voljo pa sta bili dve učni mesti.

Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) v Domu upokojencev Sežana

V mesecu novembru 2008 je s svojim delovanjem začela tudi Točka vseživljenjskega učenja v Domu upokojencev Sežana. Namen Točke je bil, da se starejšim, ki so v institucionalni oskrbi, omogoči aktivno vključevanje v vseživljenjsko učenje z uporabo IKT. Dejavnost samostojnega učenja se je izvajala vsako sredo med 9.30 in 11.00. Udeležencem so bili na voljo trije računalniki in pomoč mentorja. Naučili so se osnov računalništva, urejevalnik besedil, uporabo elektronske pošte, osnove interneta, uporaba računalnika za zabavo in igro……, na koncu pa so celo izdali glasilo, ki so ga računalniško sami oblikovali.
Druge dejavnosti na Točkah vseživljenjskega učenja (TVŽU)

Izvajali smo študijske krožke, predavanja in delavnice. V sklopu dejavnosti Učenje v tretjem življenjskem obdobju smo za starejše odrasle vsako šolsko leto organizirali jezikovne krožke, krožke računalniškega opismenjevanja in delavnice.

V času trajanja projekta smo tako izvedli: 8 jezikovnih krožkov angleščine, 5 jezikovnih krožkov italijanščine, 1 jezikovni krožek nemščine, 1 jezikovni krožek španščine, 12 jezikovnih krožkov računalništva in 19 delavnic o zdravem načinu življenja (zdrava prehrana, vse o gibanju, ko nas načne bolezen).

 

Vse dejavnosti v okviru Centra VŽU so bile BREZPLAČNE. Center VŽU je podpiral in sofinanciral Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

image_print