BREZPLAČNI TEČAJ ITALIJANŠČINE V KOMNU


Še nekaj prostih mest za 40-urni nadaljevalni/osvežitveni tečaj italijanščine na stopnji A1 v Komnu.
Tečaja se lahko udeležijo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let.
Začetek je predviden v mesecu februarju.
Za informacije in prijave pokličite na 05 73 11 300 ali pišite na info@lu-sezana.si.

image1

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

 

 logotip_mizš_ess1