Brezplačni tečaj Excela

25.10.2019 | Objava: Več
Tabele, podatki, grafi, funkcije, … ⁉️😫⁉️
Ste zaposleni ali brezposelni, stari 45 let ali več?
4. novembra 2019 se nam pridružite na brezplačnem 40-urnem tečaju, kjer vam bomo razkrili skoraj vse skrivnosti Excela.
Informacije in prijave na info@lu-sezana.si ali na 05 73 11 302.
images imagess

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

logoministrstvo

image_print

Kategorija: šolsko leto 2019/20